Dotarea unui centru educativ-sportiv cu tehnică de calcul pentru oferirea accesului la internet

Descriere proiect:

Obiectivul general al acestui proiect constă în conectarea la internet prin conexiuni broadband şi achiziţionarea echipamentelor conexe. Obiectivul specific al proiectului este creşterea utilizării TIC prin susţinerea conectării la broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC, pentru facilitarea accesului public la aceasta.

Proiectul are in vedere achizitionarea unui server, a 10 laptopuri dotate corespunzator (licente de soft, sisteme de operare, aplicatii office si aplicatii antivirus instalate), a unei imprimante multifunctionale, construirea unei retele LAN necesara pentru implementarea proiectului si conectarea laptopurilor la Internet prin conexiuni broadband. Rolul implementarii acestor pasi, ce contribuie nemijlocit la realizarea scopului proiectului, este de a asigura infrastructura necesara derularii unor cursuri de instruire si de formare a unor competente IT in beneficiul copiilor ce alcatuiesc grupul tinta. Proiectul va aduce tehnologia mai aproape de copii, le va oferi acces la informatie, in conditii de siguranta si intr-un cadru organizat.

Pe parcursul organizarii acestor cursuri, accentul va fi pus pe constientizarea si transmiterea de informatii privind navigarea sigura pe internet a copiilor, dezvoltarea unor serii de abilitati si competente privind utilizarea eficienta a tehnologiei informatiei, precum si pe asigurarea unei interactivitati si interactiuni din punct de vedere al procesului de socializare. Avand in vedere ca tehnologia si utilizarea acesteia reprezinta viitorul intr-o lume globalizata, proiectul isi propune ca prin intermediul achizitiilor de echipamente IT sa poata oferi copiiilor oportunitati de invatare si adaptare la noile cerinte care exista atat din punct de vedere educational, cat si din punct de vedere social.

Luând în considerare faptul că există o strânsă corelare între educaţie şi broadband, principala direcţie va fi aceea de a stimula interesul, curiozitatea si creativitatea copiilor, în sensul de a susţine dezvoltarea acestui nou proiect ce vine in completarea realizărilor proiectelor deja derulate sau în derulare  - din surse proprii de finantare si parteneriate - ale Solicitantului.

Comments are closed.