Festivalul pescarilor

Descriere proiect:

Turismul se bazează, printre altele, și pe două aspecte ce țin direct de domeniul pescuitului:

  • Consumul de pește proaspăt, provenit din Marea Neagră, preparat după rețete tradiționale din zona Dobrogei;
  • Pescuitul sportiv în apele Mării Negre, în scop de agrement și recreere.

Pentru a sublinia importanța pescuitului în economia locală din orașul Eforie, se impun:

  • demersuri pentru îmbunătățirea percepției în rândurile comunității cu privire la importanța economică și culturală - ca și componentă a identității locale - a pescuitului;
  • demersuri pentru promovarea pescuitului și a artei culinare tradiționale la nivel național, ca resurse turistice ale orașului;
  • demersuri pentru informarea și educarea publicului cu privire la particularitățile pescuitului în zonă și amenințările la adresa dezoltării durabile a zonei.

Proiectul își propune să organizeze și să deruleze:

  1. campanie de informare și conștientizare la nivel național;
  2. eveniment cu specific de pescuit și arta culinară – ediție anuala;
  3. eveniment cu specific de pescuit și arta culinară – ediție anuala;
  4. realizare și distribuire studiu cu privire la importanta pescuitului pentru comunitate, în cadrul evenimentului cu specific de pescuit și arta culinară.

Comments are closed.