Învăţare pentru ocupare, ocupare pentru dezvoltare deplină” – Centru regional multifuncţional pentru ocupare activă

Descriere proiect:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui model inovator de structură/instituţie furnizoare de programe integrate de evaluare, consiliere, formare, plasare şi asistenţă specializată pentru persoanele cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii – un centru regional multifuncţional pentru ocupare activă. Efectul pe termen lung, rezultantă a unui parteneriat şi experienţe transnaţionale, este cel de stimulare a măsurilor active de ocupare şi a creşterii gradului de integrare socială şi profesională a unor grupuri vulnerabile, în regiunea Sud Muntenia, iar prin efectul de multiplicare şi replicare, la nivelul tuturor regiunilor din România.

Obiectivele specifice derivate sunt următoarele:

  1. crearea unui set de metodologii/instrumente complexe de testare, evaluare, consiliere vocaţională/profesională şi monitorizare inserţie piaţa muncii destinate/special adaptate persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii, pe baza unei expertize transnaţionale;
  2. oferirea de programe integrate de asistenţă specializată şi sprijin, astfel: - se vor furniza servicii de sprijin şi asistenţă specializată pentru cel puţin 250 de persoane dezavantajate în identificarea unui loc de muncă/în iniţierea de activităţi antreprenoriale de către acestea/urmarea unei forme de pregătire, prin accentul pus pe dezvoltarea potenţialului profesional, a capacităţilor şi abilităţilor lor creative şi pe găsirea unor moduri concrete de demarare a unei afaceri proprii;
  3. crearea, în cadrul centrului regional, a unui „Atelier de dezvoltare a creativităţii”, denumit „Inovarea transformă ocuparea”, în care persoanele cu potenţial creativ sunt încurajate şi susţinute pentru a experimenta moduri creative de rezolvare a unor probleme şi de dezvoltare a abilităţilor practice şi a unor competenţe multiple, transversale (leadership, comunicare, lucrul în echipă, cetăţenie activă), pt. facilitarea accesului pe piaţa muncii şi creşterea mobilităţii ocupaţionale;
  4. constituirea şi activarea unei „reţele sociale regionale privind ocuparea”, în vederea promovării iniţitivelor locale, zonale şi regiunea Sud-Muntenia, privind măsurile active de ocupare, prin crearea de grupuri de sprijin, prin activităţi de conştientizare şi informare, prin implicarea tuturor actorilor relevanţi şi încheierea de parteneriate.

În plus, proiectul determină dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini pozitive faţă de integrarea socio-profesională, creşterea autonomiei şi responsabilităţii personale în căutarea unui loc de muncă, optimizarea comportamentului creativ şi antreprenorial, precum şi creşterea stimei de sine.

Comments are closed.