Reabilitarea/modernizarea, extinderea și echiparea specifică a centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte

Descriere proiect:

 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunătăţirea infrastructurii Serviciului Public Local de Asistenţă Socială prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente specifice la C.I.A.P.A.H.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reabilitarea spaţiului destinat Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap;
  2. Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă socială destinate incluziunii sociale;
  3. Creşterea calităţii infrastructurii sociale prin investiţii în favoarea grupurilor dezavantajate şi susţinerea integrării acestora în societate;
  4. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la servicii sociale.

 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap prin implementarea prezentului proiect va contribui la dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor necesare serviciilor sociale oferite de Serviciului Public Local de Asistenţă Socială, fapt care va conduce la creşterea calităţii acestor servicii la standarde europene şi la diversificarea grupurilor ţintă vizate. Prin modernizarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap se facilitează accesul egal al persoanelor cu dizabilităţi la servicii sociale de calitate.

 

Participarea la activităţile organizate în cadrul Centrului va avea implicaţii pozitive pe termen mediu şi lung asupra gradului de sănătate a populaţiei, va duce la integrarea socială şi profesională a grupului ţintă principal, ceea ce va contribui la crearea unui mediu de viaţă adecvat, cu rate scăzute ale şomajului şi ale infracţionalităţii.

Comments are closed.