Servicii de proiectare și inginerie

Prin departamentul de design, Strategic Business Connection ofera servicii de realizare a proiectului de baza PTh si a detaliilor de executie in scopul indeplinirii cerintelor tehnice si functionale ale investitiei.

Documentatiile tehnice si specificațiile de proiect executate acopera urmatoarele domenii: construcții arhitecturale, structurale, civile, mecanice, sanitare, electrice, telecomunicații, sisteme de securitate tehnică, alarme de incendiu, protecția împotriva incendiilor, siguranța vieții, securitatea, protecția mediului etc.

Prin inginerii de proiect asigura suportul si reprezentarea tehnica a clientului în domeniu, ajutând diferiții ofertanti/contractori să interpreteze specificatiile si cerintele tehnice si de calitate ale proiectului, asigurând totodata că lucrarea este construită în conformitate cu planurile (desenele) și specificațiile proiectului.

In functie de particularitățile proiectului oferim:

 • Asistență în pregătirea programului/graficului de executie;
 • Pre-planificare și prognozarea resurselor pentru proiectare și activități tehnice;
 • Elaborarea desenelor si planurilor de coordonare și chiar a detaliilor tehnice/tehnologice, după caz;
 • Elaborarea specificatiilor tehnice pentru lucrari si echipamentele proiectate;
 • Stabilim necesarul contractarii de materiale, servicii și de închiriere;
 • Asiguram suportul in procesul achizitie contractori, subcontractanți și materiale, dupa caz;
 • Asiguram furnizarea unor proiecte complete conform documentelor de planificare (desene, specificații, norme/coduri aplicabile);
 • Elaboram prognozele financiare conform programelor de executie;
 • Managementul performanței furnizorilor;
 • Contribuim la aspectele de programare și tehnică, la analiza specificațiilor, la livrarea proiectelor și la actualizarea programelor de executie;
 • Asiguram, dupa caz, coordonarea interdisciplinară în timpul executării proiectului;
 • Asiguram controlul general al calității lucrării;
 • Elaboram rapoarte periodice privind stadiul implementarii proiectului;
 • Elaboram specificatiile de utilizare si mentenanta;
 • Suport si asistenta la inchidere contractului, liste de verificare, verificarea documentatiei As-Build si a cartii constructiei, receptia lucrarilor;
 • Asistență si suport tehnic de specialitate pentru managerul de proiect.

Comments are closed.