Servicii de suport contractual

Avand in vedere complexitatea unor proiecte de investitii si a cerintelor de implementare impuse de anumiti beneficiari, in baza experientei acumulate, Strategic Business Connection ofera servicii suport contractorilor adaptate in mod specific nevoilor de implementare a fiecarui contract.

Aceste servicii pot cuprinde o gama larga de activitati preluand total sau partial o parte din responsabilitatile de management ale contractorilor, asigurandu-le acestora posibilitatea de a-si concentra resursele de baza in procesul de executie a lucrarilor contractate.

Serviciile oferite  sunt orientate in principal pe urmatoarele categorii, dar nu exclud si alte combinatii ale acestora:

  • Servicii de asistenta si pregatire a documentatiilor de achizitii – documente de calificare, DUAE, oferte tehnice si financiare. Servicii de selectie si achizitie a materialelor si subcontractorilor;
  • Servicii de management de documente contractuale – primire si gestionare documente contractuale, analiza si elaborare propuneri de raspuns, transmitere si arhivare;
  • Servicii de planning contractual – urmarirea si actualizarea programului de executie, planificarea si monitorizarea alocarii resurselor, recuperarea intarzierilor si a costurilor suplimentare;
  • Servicii de management financiar – intocmirea situatiilor finaciare planificate- cashflow si a situatiilor de lucrari periodice, intocmirea si managementul documentelor suport pentru aprobarea platilor, intocmirea propunerilor de modificare/optimizare;
  • Servicii de management tehnic – analiza si evaluarea solutiilor tehnice proiectate, managementul modificarilor si a documentatiilor tehnologice de executie, pregatirea documentatie de receptie si a cartii tehnice a constructiei;
  • Servicii de management contractual (gestionarea revendicarilor) – identificarea si monitorizarea obligatiilor contractuale ale partilor, intocmirea si transmiterea notificarilor de revendicare, elaborarea si transmiterea revendicarilor detaliate, analiza si suportul contractorului pentru derularea procedurilor litigioase conform contractului (CAD/DAB, Arbitraj etc.), alte obligatii de natura litigioasa ce decurg din aplicarea contractului.

Comments are closed.